OK-mærket

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

1. Grundløn

Passer dit timeantal eller din månedsløn?
Her skal din samlede løn fremgå. Er du timelønnet, bør dine timer og timeløn klart fremgå. Lønnen er det grundbeløb, der beregnes skat og arbejdsmarkedsbidrag af. Det er derfor vigtigt at have tjek på.

Mange overenskomster giver dig direkte ret til en specifikationer, så du kan se timelønnen og tillæggene.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

2. Tillæg

Får du dine tillæg for overtid, weekendarbejde eller anciennitet? Alt efter aftalerne i din overenskomst har du ret til diverse tillæg. Det kan være overarbejdstillæg, tillæg for arbejde i weekender eller under særlige forhold. Du kan også have ret til tillæg for særlige kompetencer, gener og anciennitet.

Hold øje med, at du får de tillæg, du har krav på. En lille fejl her kan hurtigt løbe op.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

3. Pension

Indbetaler din arbejdsgiver den aftalte procentdel af din løn til pension?
Arbejdsmarkedspensionen kommer fra overenskomsterne. Det betyder, at arbejdsgiverne er forpligtet til at indbetale en procentdel af din løn til din pension.

Pensionsindbetalingen er forskellig, alt efter om du er privat ansat eller offentligt ansat i staten, en kommune eller en region. Arbejdsgiveren skal indbetale det samlede beløb til pensionskassen.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

4. Optjent ferie

Optjener du det rigtige antal feriedage?
Gennem overenskomsterne er langt de fleste lønmodtagere sikret 5 ugers ferie og 5 ekstra feriefridage. På den gode lønseddel angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du har optjent og afholdt.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

5. Saldo til dato

Passer det samlede beløb til din løn, pension og skat?
Din lønseddel bør vise de totale beløb samlet fra årets start. Optællingen viser bl.a. løn, pension og betalt skat i løbet af året.

For timelønnede står der også indbetalte feriepenge og søn- og helligdagsbetaling.

Fagforeninger bag OK-mærket

Fagforeninger med OK-mærket er samlet i de to store hovedorganisationer LO og FTF. Tilsammen er vi 1,5 mio. danskere i de OK-mærkede fagforeninger.

hent flere
hent flere
Find din fagforening
Det særlige ved de OK-mærkede fagforeninger er, at vi kender jeres fag og branche. Vi giver jer ny viden om faget, skaber netværk, rådgiver og styrker jeres faglige identitet, så I står stærkt på arbejdsmarkedet. Bente Sorgenfrey, FTF’s formand
Det er vigtigt med ordnede forhold på din arbejdsplads. Så ved du, hvad du kan regne med, når det gælder løn, ferie, barsel, pension og efteruddannelse og meget andet. Det sikrer overenskomsterne dig nemlig, og det er du sikker på med en OK-mærket fagforening. Lizette Risgaard, LO’s formand