Fagforening med OK-mærket sikrer dig fagligt netværk, god løn, pensionsopsparing samt faglig identitet

Barsel med løn

OK overenskomster giver gode rammer, når du er på barsel

Overenskomsterne sikrer dig ret til at gå på barsel med løn, så du kan være sammen med dit barn de første uger og måneder.

Og dine kolleger behøver ikke at løbe stærkere af den grund. Arbejdsgiverne får en kompensation, når du går på barsel, så de kan ansætte en vikar til at passe dit job.

Fagforening med OK-mærket sikrer dig fagligt netværk, god løn, pensionsopsparing samt faglig identitet

Overenskomsterne sikrer dig ordnede forhold

Overenskomsten sikrer dig en ordentlig løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under barsel. Den sørger for, at du kan få efteruddannelse og meget mere.

Overenskomsterne passer til den enkelte branche og dit fag.

Det er din fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads med arbejdsgiverne i den enkelte branche. Fagforeningen sørger også for, at overenskomsten bliver overholdt.

Det skaber ordnede forhold på arbejdspladsen.