Fagforening med OK-mærket sikrer dig fagligt netværk, god løn, pensionsopsparing samt faglig identitet

OK overenskomster giver ekstra frihed.

Overenskomsterne sikrer dig en ekstra uges frihed.

Loven giver dig kun ret til fem ugers ferie om året. Den sjette ferieuge er forhandlet på plads gennem overenskomsterne. Mange synes, at ekstra frihed er mere værd end lidt flere penge på lønkontoen.

Overenskomsten sikrer dig en ordentlig løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under barsel.

Fagforening med OK-mærket sikrer dig fagligt netværk, god løn, pensionsopsparing samt faglig identitet

Overenskomsterne sikrer dig ordnede forhold

Den sørger for, at du kan få efteruddannelse og meget mere. Overenskomsterne passer til den enkelte branche og dit fag.

Det er din fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads med arbejdsgiverne i den enkelte branche. Fagforeningen sørger også for, at overenskomsten bliver overholdt. Det skaber ordnede forhold på arbejdspladsen.