Fagforening med OK-mærket sikrer dig fagligt netværk, god løn, pensionsopsparing samt faglig identitet

Opsparing til pension

OK overenskomster giver penge på pensionskontoen

Overenskomsterne sikrer, at du har en pensionsordning, som din arbejdsgiver betaler ind til hver måned.

Det gør, at du kan se frem til en alderdom med penge på pensionskontoen. Ordningen indeholder også en forsikring, så du og din familie er sikret en pension, hvis du mister din arbejdsevne.

Fagforening med OK-mærket sikrer dig fagligt netværk, god løn, pensionsopsparing samt faglig identitet

Overenskomsterne sikrer dig ordnede forhold

Overenskomsten sikrer dig en ordentlig løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under barsel.

Den sørger for, at du kan få efteruddannelse og meget mere. Overenskomsterne passer til den enkelte branche og dit fag. Det er din fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads med arbejdsgiverne i den enkelte branche. Fagforeningen sørger også for, at overenskomsten bliver overholdt. Det skaber ordnede forhold på arbejdspladsen.