OK-mærket

Overenskomsterne sikrer dig ordnede forhold

Overenskomsten sikrer dig en ordentlig løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under barsel. Den sørger for, at du kan få efteruddannelse og meget mere. Overenskomsterne passer til den enkelte branche og dit fag. Det er typisk din fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads med arbejdsgiverne i den enkelte branche. Fagforeningen sørger også for, at overenskomsten bliver overholdt. Det skaber ordnede forhold på arbejdspladsen.

 

Løn

OK overenskomster giver ordnede lønforhold

Overenskomsterne sikrer et godt lønniveau i Danmark. Ingen bliver snydt, når fagforeningen har aftalt lønnen med arbejdsgiverne. Overenskomsterne fastlægger udgangspunktet for lønnen, afhængigt af hvor du arbejder. De bestemmer også, hvordan du kan få mere i løn.

Få tjek på din lønseddel her.

 

Barsel

OK overenskomster giver gode rammer, når du er på barsel

Overenskomsterne sikrer dig ret til at gå på barsel med løn, så du kan være sammen med dit barn de første uger og måneder. Og dine kolleger behøver ikke at løbe stærkere af den grund. Arbejdsgiverne får en kompensation, når du går på barsel, så de kan ansætte en vikar til at passe dit job.

 

Pension

OK overenskomster giver penge på pensionskontoen

Overenskomsterne sikrer, at du har en pensionsordning, som din arbejdsgiver betaler ind til hver måned. Det gør, at du kan se frem til en alderdom med penge på pensionskontoen. Ordningen indeholder også en forsikring, så du og din familie er sikret en pension, hvis du mister din arbejdsevne.

 

Ekstra ferie

OK overenskomster giver ekstra frihed

Overenskomsterne sikrer dig en ekstra uges frihed. Loven giver dig kun ret til fem ugers ferie om året. Den sjette ferieuge er forhandlet på plads gennem overenskomsterne. Mange synes, at ekstra frihed er mere værd end lidt flere penge på lønkontoen.

 

Uddannelse

OK overenskomster giver mulighed for uddannelse

Overenskomsterne er med til at give dig gode muligheder for at gå på uddannelse, så du hele tiden kan blive bedre til dit job. Det er den bedste vej til bedre løn og større glæde i jobbet. Uddannelse kan også hjælpe dig videre, hvis du mister dit job eller vil skifte spor.

Fagforeningerne med OK-mærket kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dine vilkår. Find din fagforening herunder.

Spørgsmål og svar

En overenskomst er en aftale. Det er lønmodtagerne og arbejdsgiveren, som aftaler overenskomsten. Den handler om løn, ferie, pension, barsel og bidrager til dine muligheder for uddannelse. Typisk laves overenskomsten mellem en forening af arbejdsgivere på den ene side, og på den anden side fagforeningen på medarbejdernes vegne. Det er også muligt med en overenskomst direkte mellem en enkelt arbejdsgiver og fagforeningen med OK-mærket. I nogle brancher aftales alt i en fælles overenskomst. I andre brancher aftaler man generelle vilkår i en fælles overenskomst og de mere specifikke vilkår i en lokalaftale på den enkelte arbejdsplads. I Danmark er det overenskomsterne, der lægger linjen for lønnen. Vi ikke har en national mindsteløn for alle i landet.

Overenskomsten er typisk indgået mellem din fagforening med ok-mærket og en arbejdsgiverforening, der repræsenterer din arbejdsgiver. Det kan for eksempel være Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, KL eller Danske Regioner. I andre tilfælde er overenskomsten oftest indgået mellem din arbejdsgiver og din fagforening med ok-mærket.

Du står stærkere, når aftalen er en fælles aftale med dine kolleger og arbejdsgiveren. Det sikrer fair vilkår for alle, og arbejdsgiveren kan ikke spille folk ud mod hinanden. Nogle overenskomster har såkaldte frit-valgs-ordninger, hvor man selv bestemmer, hvordan man vil fordele nogle af pengene mellem for eksempel løn, ferie og pension. Tilsvarende er der overenskomster, hvor man forventer en lokal lønforhandling mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren.

Nej, der er forskelle, fordi der er forskelle på brancher og fag. Overenskomsterne bygger således på en fleksibilitet, så indholdet og rettighederne svarer til hverdagen indenfor netop dit fag og din arbejdsplads.

Med OK-mærket er du sikker på, at din fagforening aftaler overenskomsten med en arbejdsgiver eller arbejdsgiverforening, så den følger udviklingen inden for dit fag og branche. Er der uenigheder om, hvordan man overholder overenskomsten, så kan din fagforening med OK-mærket hjælpe dig, oftest uden konflikt arbejdsgiveren, fordi fagforeningen med OK-mærket kender faget og branchen. Går en uenighed i hårknude, så vil fagforeningen med OK-mærket bistå med en løsning via Arbejdsretten eller en faglig voldgiftsag.  

Vi ønsker ikke, at nogen underbyder overenskomstens vilkår. Det må ikke være billigere at ansætte ikke-medlemmer. Derfor gælder overenskomsten for alle. Som medlem af en fagforening med OK-mærket er du med til at påvirke forhandlingerne og løsningerne omkring overenskomsten. Du bidrager også til sikringen og uddannelsen af din tillidsrepræsentant. Står man uden for fagforeningerne med OK-mærket, så svækker man de ordnede forhold for sig selv og for kollegerne. Derfor er det en god ide at opfordre dine kolleger til at være med i jeres fagforening med OK-mærket.

Nej, det har vi ikke i Danmark. Nogle tror, vilkårene bliver fastlagt af Folketinget, men sådan er det ikke. Det er fagforeningenre med OK-mærket og arbejdsgiverne, der aftaler vilkårene og overenskomsterne. Overenskomsterne lægger dermed linjen for forhold som løn, ekstra ferie, pension og barsel.

Det er ofte muligt at få en overenskomst mellem arbejdsgiveren og din fagforening med OK-mærket. Kontakt fagforeningen og tal med dem om mulighederne Hvert år indgås der rigtig mange spritnye overenskomster. Selv om I ikke har en overenskomst, så er overenskomsten for branchen eller faget altså med til at lægge en linje, der også påvirker jeres løn og vilkår i den rigtige retning. Er du uden overenskomst, så kan din fagforening med OK-mærket hjælpe med at se på din kontrakt.

Det særlige ved de OK-mærkede fagforeninger er, at vi kender jeres fag og branche. Vi giver jer ny viden om faget, skaber netværk, rådgiver og styrker jeres faglige identitet, så I står stærkt på arbejdsmarkedet. Bente Sorgenfrey, FH's næstformand
Det er vigtigt med ordnede forhold på din arbejdsplads. Så ved du, hvad du kan regne med, når det gælder løn, ferie, barsel, pension og efteruddannelse og meget andet. Det sikrer overenskomsterne dig nemlig, og det er du sikker på med en OK-mærket fagforening. Lizette Risgaard, FH's formand