OK-mærket

Der er fem ting, du skal holde særligt øje med, når du læser din lønseddel.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

1. Grundløn

Passer dit timeantal eller din månedsløn? Her skal din samlede løn fremgå. Er du timelønnet, bør dine timer og timeløn klart fremgå. Lønnen er det grundbeløb, der beregnes skat og arbejdsmarkedsbidrag af. Det er derfor vigtigt at have tjek på. Mange overenskomster giver dig direkte ret til en specifikationer, så du kan se timelønnen og tillæggene.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

2. Tillæg

Får du dine tillæg for overtid, weekendarbejde eller anciennitet? Alt efter aftalerne i din overenskomst har du ret til diverse tillæg. Det kan være overarbejdstillæg, tillæg for arbejde i weekender eller under særlige forhold. Du kan også have ret til tillæg for særlige kompetencer, gener og anciennitet. Hold øje med, at du får de tillæg, du har krav på. En lille fejl her kan hurtigt løbe op.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

3. Pension

Indbetaler din arbejdsgiver den aftalte procentdel af din løn til pension? Arbejdsmarkedspensionen kommer fra overenskomsterne. Det betyder, at arbejdsgiverne er forpligtet til at indbetale en procentdel af din løn til din pension. Pensionsindbetalingen er forskellig, alt efter om du er privat ansat eller offentligt ansat i staten, en kommune eller en region. Arbejdsgiveren skal indbetale det samlede beløb til pensionskassen.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

4. Optjent ferie

Optjener du det rigtige antal feriedage? Gennem overenskomsterne er langt de fleste lønmodtagere sikret 5 ugers ferie og 5 ekstra feriefridage. På den gode lønseddel angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du har optjent og afholdt.

Der er fem ekstra ting, du skal holde øje med, når du læser din lønseddel.

5. Saldo til dato

Passer det samlede beløb til din løn, pension og skat? Din lønseddel bør vise de totale beløb samlet fra årets start. Optællingen viser bl.a. løn, pension og betalt skat i løbet af året. For timelønnede står der også indbetalte feriepenge og søn- og helligdagsbetaling.

_

OK-mærket er et kvalitetsstempel

Fagforeninger med OK-mærket har et særligt kendskab til dit fag og din branche. Det er nemlig din OK-fagforening, der forhandler overenskomsterne på plads med arbejdsgiverne i den enkelte branche. Fagforeningen sørger også for, at overenskomsten bliver overholdt, så der er ordnede forhold på din arbejdsplads. Din OK-fagforening kender til detaljerne om din løn, dine tillæg, opsparing til ferie samt pension. Derfor hjælper din lokale OK-fagforening altid med et gratis løntjek.