Danske Tandplejere

Hjemmeside: www.dansketandplejere.dkTelefon: 8230 3540Mail: info@dansktp.dk Danske Tandplejere blev stiftet den 22. maj 1974 og tæller i dag over 2.000 tandplejere.  I Danske Tandplejere arbejder foreningens formandskab, fagpolitikere og sekretariat for at styrke tandplejernes position uddannelsesmæssigt, på arbejdsmarkedet og i befolkningen. Medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH