DSL Danske Skov og Landskabsingeniører

Hjemmeside: www.skovogland.dkTelefon: 3323 0045Mail: dsl@skovogland.dk Der er dedikerede medarbejdere i sekretariatet til at understøtte DM DSL ift. bestyrelsesarbejdet, TR-arbejdet, overenskomstarbejdet og til at rådgive om DM DSL-overenskomster, karriere mm. Medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH