Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Hjemmeside: www.danskekirkegaarde.dkTelefon: 3542 7951Mail: klaus@garnisonskirkegaard.dk FDK´s formål er at samle lederne af danske kirkegårde, for at fremme fagets og standens anseelse ved afholdelse af faglige møder, kurser samt udveksling af erfaringer. Derudover yder foreningen rådgivning i spørgsmål vedrørende drift af kirkegårde og om kirkegårdenes lederstillinger. Medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation – FH