OK-mærket

Vi er et stærkt fællesskab med 1,4 millioner lønmodtagere

Hvad er et godt arbejdsliv for dig? Se og hør medlemmer fra fagforeninger med OK-mærket fortælle, hvad der er vigtigt for dem.

Det betyder meget for mig, at de fysiske rammer er i orden, og man har et godt arbejdsmiljø.
Merima, år
Mere om OK-mærket

Få en fagforening, der kender dit fag lige så godt som dig

Start video

Ordentlige forhold kommer ikke af sig selv

Start video
Min fagforening skaber betingelserne for, at jeg kan videreudvikle mit håndværk. Faget udvikler sig hurtigt, og min fagforening giver mig mulighed for at følge med.
Søren, år
Mere om fagspecifik rådgivning
Jeg synes, at min overenskomst sikrer mig enormt flotte barselsvilkår. Det giver tryghed.
Christina, år
Mere om barsel
Fagforeningen er et helt netværk, man kan drage alle mulige fordele af. Nye lærepladser, faglige arrangementer og den slags.
Elias, år
Mere om fagligt netværk
Jeg kan vælge at lære om faget gennem min fagforening. De holder mange kurser, temadage og foredrag.
Julie P, år
Mere om efteruddannelse
Det vigtigste for mig er, at min tjenesteplanlægning går op i en højere enhed med mit privatliv.
Kenneth, år
Mere om OK-mærket
Gode arbejdsforhold giver mere arbejdsglæde.
Lasse, år
Mere om OK-mærket
Fagforeningens kurser og faglige arrangementer er enormt vigtige. De skærper mine kompetencer og udvikler mig.
Mia, år
Mere om efteruddannelse
For mig symboliserer overenskomsten noget fællesskab. At vi sammen sikrer nogle kollektive rettigheder, som ikke alle og enhver ville kunne tilkæmpe sig alene.
Marie, år
Mere om fagligt netværk
Det betyder meget, at min overenskomst dækker de største emner såsom ferie, løn og pension.
Per, år
Mere om ferie
Overenskomsten gør mig tryg, fordi min arbejdsgiver og jeg er fælles om den.
Christine, år
Mere om OK-mærket
Det, der betyder mest, når jeg går på arbejde, er mine kolleger, og at jeg har det godt og er glad.
Julie T, år
Mere om OK-mærket

Har du tjek på din lønseddel?

Start video