OK-mærket

I løbet af foråret 2020 skal over 600.000 privatansatte have nye overenskomster. En overenskomst er en aftale mellem en organiseret gruppe af lønmodtagere og en arbejdsgiver eller arbejdsgiverforening. Overenskomsten fastlægger løn, arbejdstid, overarbejdstillæg og mange andre arbejdsforhold. Når overenskomsten er forhandlet på plads, skal lønmodtagerne stemme ’JA’ til aftalen, før den nye aftale kan træde i kraft.

Hvem kan stemme?

De, som overenskomsten berører, og som er medlem af en fagforening med OK-mærke, kan stemme. Hvis man skal stemme, får man besked fra sin fagforening. Hvis man er medlem et andet sted end hos fagforeningerne med OK-mærket, kan man ikke stemme. Er man fx medlem af Krifa, Det faglige Hus og ASE, kan man ikke stemme.

"Overenskomsten er med til at sikre ordentlige arbejdsforhold" - Kasper

Overenskomstforhandlingerne finder sted hvert 2. eller 3. år – alt efter længden på den aftalte overenskomstperiode. På langt de fleste arbejdspladser i Danmark arbejdes efter en overenskomst, der er forhandlet på plads af FH’s fagforbund. Se alle FH’s forbund

"Det er betryggende, at fagforeningen arbejder for ens ve og vel." - Sofie

Quiz

Hvad ved du om overenskomster? Svar på syv spørgsmål, og tjek din viden.

Spørgsmål 1 af 7

Hvem aftaler overenskomsten?

Arbejdsgiveren og medarbejderne, typisk gennem arbejdsgiverforeningen og fagforeningen
Folketingets partier på Christiansborg
Borgmesteren i kommunen hvor arbejdspladsen ligger
EU Kommissionen i Bruxelles
Spørgsmål 1 af 7

Hvilke sager er med i stort set alle overenskomster?

Ret til motion i arbejdstiden
Ferie når temperaturen i juni er over 35 grader
Løn, barsel, pension, ekstra ferie og efteruddannelse
Mindst 11 måneders løn om året
Spørgsmål 1 af 7

Er alle overenskomster ens?

Ja. Det har EU bestemt
Nej. Der er tusinder af overenskomster, fordi de er forskellige fra branche til branche
Ja. Det står i Grundloven
Det ved man ikke. Overenskomster er hemmelige
Spørgsmål 1 af 7

Hvor ofte bliver overenskomsten fornyet?

Hver gang der er afholdt valg til Folketinget
Når Folketinget stemmer om Finansloven
Typisk hvert 2-3 år. Det aftaler arbejdsgiverne og fagforeningerne fra gang til gang
Når en overenskomst er aftalt, så bliver den aldrig ændret
Spørgsmål 1 af 7

Hvem kan stemme ja eller nej til overenskomsten?

Alle dommere i Danmark
Alle danskere ved en folkeafstemning
Årets deltagere i Paradise Hotel
Medlemmerne i den fagforening med OK-mærket, som har indgået aftalen med arbejdsgiveren
Spørgsmål 1 af 7

Hvad nu hvis arbejdsgiveren ikke overholder overenskomsten?

Han bliver fyret
Fagforeningen og medarbejderne prøver at løse sagen selv, ellers finder man løsningen via Arbejdsretten
FN griber ind
Politiet arresterer ham
Spørgsmål 1 af 7

Er en overenskomst kun noget værd for dem, der har en?

Nej. Overenskomsterne sætter standarden for branchen – de smitter af
Ja. Enten har man en overenskomst eller også har man ikke
Ja. Overenskomsten er hemmelig, så dem uden overenskomst kan ikke gøre noget
Nej. Danske overenskomster gælder også for amerikanere i USA og litauere i Litauen

Du fik 0 rigtige ud af 7 mulige

I nogle konkurrencer kan man kontakte en ven. Når det gælder dine vilkår og overenskomsten, så kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening med OK-mærket.

Fagforeningerne med OK-mærket kender dit fag og aftaler overenskomsten.

Du fik 1 rigtig ud af 7 mulige

I nogle konkurrencer kan man kontakte en ven. Når det gælder dine vilkår og overenskomsten, så kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening med OK-mærket.

Fagforeningerne med OK-mærket kender dit fag og aftaler overenskomsten.

Du fik 2 rigtige ud af 7 mulige

I nogle konkurrencer kan man kontakte en ven. Når det gælder dine vilkår og overenskomsten, så kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening med OK-mærket.

Fagforeningerne med OK-mærket kender dit fag og aftaler overenskomsten.

Du fik 3 rigtige ud af 7 mulige

I nogle konkurrencer kan man kontakte en ven. Når det gælder dine vilkår og overenskomsten, så kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening med OK-mærket.

Fagforeningerne med OK-mærket kender dit fag og aftaler overenskomsten.

Du fik 4 rigtige ud af 7 mulige

I nogle konkurrencer kan man kontakte en ven. Når det gælder dine vilkår og overenskomsten, så kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening med OK-mærket.

Fagforeningerne med OK-mærket kender dit fag og aftaler overenskomsten.

Du fik 5 rigtige ud af 7 mulige

I nogle konkurrencer kan man kontakte en ven. Når det gælder dine vilkår og overenskomsten, så kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening med OK-mærket.

Fagforeningerne med OK-mærket kender dit fag og aftaler overenskomsten.

Du fik 6 rigtige ud af 7 mulige

I nogle konkurrencer kan man kontakte en ven. Når det gælder dine vilkår og overenskomsten, så kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening med OK-mærket.

Fagforeningerne med OK-mærket kender dit fag og aftaler overenskomsten.

Du fik 7 rigtige ud af 7 mulige

I nogle konkurrencer kan man kontakte en ven. Når det gælder dine vilkår og overenskomsten, så kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening med OK-mærket.

Fagforeningerne med OK-mærket kender dit fag og aftaler overenskomsten.

"Gode arbejdsforhold giver mere arbejdsglæde" - Lasse

Vil du vide mere om overenskomster?

Overenskomsterne sikrer dig og dine kollegaer ordnede forhold i arbejdslivet. Klik her, hvis du vil læse mere – eller se spørgsmål og svar nedenfor.

Spørgsmål og svar

En overenskomst er en aftale. Det er lønmodtagerne og arbejdsgiveren, som aftaler overenskomsten. Den handler om løn, ferie, pension, barsel og bidrager til dine muligheder for uddannelse. Typisk laves overenskomsten mellem en forening af arbejdsgivere på den ene side, og på den anden side fagforeningen på medarbejdernes vegne. Det er også muligt med en overenskomst direkte mellem en enkelt arbejdsgiver og fagforeningen med OK-mærket. I nogle brancher aftales alt i en fælles overenskomst. I andre brancher aftaler man generelle vilkår i en fælles overenskomst og de mere specifikke vilkår i en lokalaftale på den enkelte arbejdsplads. I Danmark er det overenskomsterne, der lægger linjen for lønnen. Vi har ikke en national mindsteløn for alle i landet.

De fleste overenskomster handler om fx løn, pension, ferie, uddannelse, barsel og arbejdstid. Der kan også være ting i en overenskomst, som er specielt for branchen eller faget. Det kan dreje sig om arbejdstøj, kørsel eller andet.

Der er brug for at forny de aftaler, man indgår om løn, pension, arbejdstid mv. Derfor forhandles overenskomsten typisk hver 2. eller 3. år. Der kan være ting, som arbejdsgiverne gerne vil have ændret på. Og der kan være ting, som lønmodtagersiden gerne vil have ændret. Der kan være mange ønsker i spil, som man forhandler om, og som ender i en ny aftale, hvor begge parter har givet og taget undervejs.

Hvis man ikke bliver enige ved forhandlingsbordet, så kan det ende med strejke, hvor medlemmerne af fagforeningen nedlægger arbejdet, indtil der er fundet en bedre løsning. Arbejdsgiverne kan lock-oute, det vil sige lukke medarbejderne ude fra arbejdspladsen, indtil der er en løsning. Ofte finder man dog en løsning.

Inden overenskomstforhandlingerne går i gang, spørger fagforeningen tillidsrepræsentanter og medlemmer om deres ønsker. Det kan foregå på mange forskellige måder, men fagforeningen har en god fornemmelse af medlemmernes hverdag og af deres ønsker til overenskomsten, inden de går ind til forhandlingsbordet.

En overenskomst er en aftale, som indgås mellem to parter. Aftalen bliver til en aftale, fordi begge parter siger ja til det, man aftaler. Fagforeningen forhandler overenskomsten på vegne af foreningens medlemmer, men til slut er det lønmodtagerne, der giver arbejdsgiverne hånden på, at ”ja, vi har en aftale”. Derfor bliver resultatet af overenskomstforhandlingerne typisk sendt til afstemning blandt medlemmerne. Det er vigtigt at så mange som muligt stemmer, når det handler om de næste års løn og andre vilkår.

Det skal dem, som overenskomsten berører og som er medlem af den fagforening, der forhandler overenskomsten. Hvis man skal stemme om overenskomsten, får man besked fra sin fagforening. Hvis man er medlem et andet sted end hos fagforeningerne med OK-mærket, så kan man ikke stemme om overenskomsterne, som er indgået af fagforeningerne med OK-mærket. Er man fx medlem af Krifa, Det faglige Hus og ASE, så kan man ikke stemme om overenskomsterne, som er indgået af fagforeningerne med OK-mærke.

Hvis arbejdsgiverne ikke overholder den aftale, de har skrevet under på, så er der forskellige skridt til at få løst problemet. Først vil tillidsrepræsentanten (hvis der er en) forsøge at løse det med ledelsen på arbejdspladsen. Hvis det ikke lykkes eller der ikke er en tillidsrepræsentant, så går den lokale fagforening ind i sagen. Lykkes det ikke her, så går problemet videre til fagforeningens fælles organisation og kan eventuelt ende i Arbejdsretten. De allerfleste problemer løses lokalt. På det danske arbejdsmarked er der tradition for et godt samarbejde og for at løse problemerne, inden de vokser sig store.

Ordnede forhold. Det giver klarhed og tryghed og det gør, at man ikke selv behøver aftale alting selv. Der er et fælles udgangspunkt for alle.

Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du har en, og hvis ikke, så kontakt din lokale fagforening.

Måske kan der laves overenskomst med den virksomhed, du arbejder i. Ellers har du også gavn af de overenskomster, der findes i forvejen. Overenskomsterne lægger et niveau for branchen – vilkårene i overenskomsterne ”smitter af” på de arbejdspladser, hvor der ikke er overenskomster. Og hvis du en ansat på en individuel kontrakt, så kan fagforeningen hjælpe dig med at tjekke, at kontrakten er i orden.

Det er ofte muligt at få en overenskomst mellem arbejdsgiveren og din fagforening med OK-mærket. Kontakt fagforeningen og tal med dem om mulighederne. Hvert år indgås der rigtig mange spritnye overenskomster. Selvom I ikke har en overenskomst, så er overenskomsten for branchen eller faget altså med til at lægge en linje, der også påvirker jeres løn og vilkår i den rigtige retning. Er du uden overenskomst, så kan din fagforening med OK-mærket hjælpe med at se på din kontrakt.